ToneKote White Polyester with Permanent Adhesive

ToneKote™ White Vinyl with Permanent Adhesive is a pressure sensitive label with a 2 mil face stock, which has been primed for toner based presses. This PSA is for permanent applications such as labels, decals and POP displays where vibrant colors and reliable adhesion are top priorities.

Request a Quote or Sample

Select which type of product you would like a quote for

Products

  • ToneKote White Polyester with Permanent Adhesive 2 mil (50 micron)

Features

  • Permanent acrylic adhesive
  • 91# stay flat liner
  • Reliable, superior ink adhesion
  • High definition of colors

Typical Applications

  • Labels
  • Decals
  • Bumper stickers
  • Promotional items
Data Sheets & Summary Sheets

Related Products

ToneKote White Polyester with Permanent Adhesive Toolbox Resources

Search form

×