ToneKote White Vinyl with Low Tack Adhesive

ToneKote™ White Vinyl with Low Tack Adhesive is a pressure sensitive label with a 4 mil face stock, which has been primed for toner based presses. This material is for temporary applications such as labels, decals and POP displays where vibrant colors and reliable adhesion are top priorities.

Request a Quote or Sample

Select which type of product you would like a quote for

Products

  • ToneKote White Vinyl with Low Tack Adhesive 4 mil(100 micron)

Features

  • Low tack removable adhesive for temporary applications
  • 91# stay flat liner
  • Reliable, superior ink adhesion
  • High definition of colors

Typical Applications

  • Temporary labels
  • Temporary point-of-purchase signage
Data Sheets & Summary Sheets

Related Products

ToneKote White Vinyl with Low Tack Adhesive Toolbox Resources

Search form

×